Vader

Een vader in een droom vertolkt een autoriteit. Ook verwijst het naar thema's omtrent vaders of andere dominante mannen in onze omgeving. Het eigen vaderschap kan een onderwerp zijn in deze dromen.

Vallen

Het vallen in dromen verwijzen over het algemeen naar het gebrek aan houvast en dus over het gebrek aan controle. Hoe lang we vallen en of we bijvoorbeeld over gaan in vliegen of ons vastgrijpen kan iets vertellen over hoe we met een dergelijk gebrek aan controle omgaan.

Venster

Een venster, raam of opening met een zicht op een bepaalde plek wijst ons op het perspectief waarmee we naar iets kijken. Kijken we naar binnen? Naar buiten? Is er een opvallend kenmerk aan de muur waarin het raam zit of aan de plek waar we naar kijken?

Verbergen

Als we in dromen iets willen verbergen of verborgen blijkt, dan gaat het over iets dat in zijn huidige vorm niet in ons volle bewustzijn aanwezig is of mag of kan zijn. De aard van het geen verborgen wordt is natuurlijk een verwijzing naar de werkelijke toedracht. Wel zullen verborgen zaken of mensen in dromen verwijzen naar de neiging van geheimen of verborgen thema's om naar buiten te treden. Het is in die zin een signaal dat verteld dat niets eeuwig verborgen blijft.

Verbintenis

Als we ons in een droom verbinden of verbonden zijn met iets of iemand dan drukt dit een verlangen, noodzaak of verplichting over eenheid uit. Door een verbinding aan te gaan maken we deel van iets uit. Of en hoe gezond of plezierig een dergelijke relatie is vinden we terug in de setting van de droom.

Verdrinken

Dromen over verdrinken gaan over het overspoelt of meegezogen worden door een bepaalde situatie. Door ons helemaal te laten overweldigen verliezen we de controle. Dat gevoel kan ons ook in het dagelijks leven overvallen. Als we in de droom zien dat iemand verdrinkt is het afhankelijk van of we in staat zijn om te helpen of we ons machtig of juist onmachtig voelen. Willen we of kunnen we iets aan de situatie doen?

Verkrachting

Als de integriteit van onszelf of een ander door verkrachting geschonden wordt geven we in ieder geval het signaal af dat een intieme ontwikkeling schadelijk is. Het beschadigt de innerlijke integriteit met een daad van negatieve macht. Er is aan verkrachting geen positieve kant. En dromen over een dergelijke daad of situatie geven de kwetsbaarheid weer van het slachtoffer. Het kan ook de angst van de dromer weergeven om slecht te zijn, om te ver te gaan.

Verlamming

Verlamming in dromen kan een voorstadium zijn van zogenaamde lucide dromen. Slaapverlamming kan heel vervelend of beangstigend overkomen, en kunnen een nachtmerrieachtige sfeer oproepen door het gebrek aan vrijheid. Dromen over verlamming vertolken gevoelens van gevangenschap of onmacht, de sfeer en kenmerken van de droom vertellen meer over de precieze toedracht.

Verlaten

Wanneer je droomt over verlaten worden kan het wijzen op gevoelens van eenzaamheid, maar ook over een gevoel van gebrek aan erkenning. Wanneer je droomt over iets verlaten kan het de wens vertolken om iets of een relatie achter je te laten.

Verraad

Dit kan betrekking hebben op het gevoel letterlijk verraden te worden of in een dubbelzinnige situatie te zitten. Door goed te overdenken hoe de droom zich afspeelt kunnen we achterhalen of het om een bewust verraad gaat of dat het gaat over een situatie die zich anders heeft voorgedaan dan verwacht.

Verstoppen

Als we in dromen iets willen verstoppen of iets is of wordt door iemand verstopt dan dromen we over zaken die in de aanleg het daglicht niet kunnen verdragen. Dat wil zeggen dat ze waarschijnlijk een verandering teweeg brengen op het moment dat we ze in onze dagelijkse realiteit zouden toelaten. Dat hoeven niet altijd echte bedreigingen te zijn, maar veranderingen kunnen een mens onzeker maken, en in die zin al als bedreigend ervaren worden.

Verwonding

Verwond zijn in een droom geeft aan dat we ons kwetsbaar voelen of gekwetst zijn. Hoe we om gaan met de dreiging die van de schadelijke situatie uit gaat in de droom verteld ons wellicht ook hoe we ons in het echt in moeilijke situaties opstellen. Als we anderen verwonden in een droom geeft het wellicht onze dominante houding naar (kwetsbare) anderen aan en kan het ons wijzen op een mogelijk onbewust schuldgevoel over onze houding.

Vijand

Dromen over een vijand vertolkt gevoelens van conflicten met iemand of het kan ook een indicator zijn dat er behoefte is aan duidelijkheid in een situatie. Soms is het ontbreken van een vijand of zichtbare veroorzaker van een probleem een hele last. Ook kan het een dreigende confrontatie met onze donkere of negatieve kant uitbeelden.

Vinden

Wanneer we iets vinden in een droom, hebben we behoefte aan een verandering. Ook kan het wijzen op het idee dat we nu wel klaar zijn voor een nieuwe ontwikkeling. Wat we vinden in de droom geeft aan waar we behoefte aan hebben of welke nieuwe ervaring we nu zouden willen opdoen.

Vis

Vis symboliseert voedsel of de behoefte aan eenvoud in idealen of handelingen. Als een vis een schat, voorwerp of mens in de droom bij zich draagt kun je de vis beschouwen als een symbool van vruchtbaarheid. In die zin zijn vissen in dromen boodschappers tussen verschillende idealen of belevingswerelden.

Vleermuis

Over het algemeen kun je zeggen dat een droom over een vleermuis met een slechte sfeer ons verteld dat we door een onvoorspelbare situatie of persoon belaagd worden. Een positieve ervaring met een vleermuis verteld ons iets over de eigenschappen die we zouden kunnen koesteren in onszelf zoals flexibiliteit, en vlugheid in onze gedachten.

Vliegen

Vliegtuigen en het kunnen vliegen geven de behoefte aan vrijheid en ontsnapping aan. Als je droomt dat je de gaat landen geeft het aan dat je klaar bent om weer met beide benen op de grond te staan.

Vliegtuigen

Vliegtuigen en het kunnen vliegen geven de behoefte aan vrijheid en ontsnapping aan. Als je droomt dat je de gaat landen geeft het aan dat je klaar bent om weer met beide benen op de grond te staan.

Vloedgolf

Een grote golf of vloedgolf is een symbool van een situatie die ons totaal overspoelt, waar we niet aan kunnen ontsnappen en waar we geen invloed op hebben. De zee/oceaan waaruit de golf komt en hoe het ons na de vloedgolf vergaat verteld iets over de aard en de uitwerking van de vloedgolf.

Vos

Een vos stelt ons vermogen tot ontsnappen en ontwijken voor. In die zin kan het onbetrouwbaarheid of onvoorspelbaarheid vertolken. Dieren kunnen ook ongetemde aspecten van onze persoonlijkheid vertolken of ons waarschuwen voor onbewuste ideeën of gevoelens over anderen.

Vreemdeling

Een vreemdeling verwijst naar het onbekende dat ons overkomt als we onze kennissenkring verruimen met nieuwe mensen. Dat kan nieuwe avonturen opleveren en deze dromen gaan dan ook over de mogelijke positieve of negatieve gevolgen. Ook gaan dergelijke beelden over het toelaten van anderen in ons bestaan.

Vulkaan

Een droom over een vulkaan gaat in ieder geval over een risico met een oncontroleerbare oorsprong. We kunnen niets doen aan de situatie behalve er aan proberen te ontkomen of er voorzichtig mee omspringen. Een ontploffende of actieve vulkaan geeft het gevoel weer dat we direct risico lopen. Welk risico dat precies is hangt af van de omstandigheden en de sfeer van de droom.


end faq