Op zoek naar een lijst met spirituele opleidingen?

Hieronder vindt u websites met als thema spirituele opleidingen.

Al deze opleidingen worden kosteloos geplaatst en zijn voor rekening van de betreffende organisatie.  

Zou u uw opleiding ook aan deze lijst toegevoegd willen zien? Neem dan contact met ons op!

Spirituele opleidingen:

Academi voor Spirituele Integratie

De Academie vloeit voort vanuit de maatschappelijk behoefte om op een gestructureerde en verantwoorde wijze om te gaan met de huidige, steeds verder ontwikkelende kennis op natuurgericht en metazintuiglijk gebied. Met als doel om deze kennis en vaardigheden uit te breiden en te integreren binnen de bestaande hulpverlening en therapeutische mogelijkheden.

De opleiding richt zich op een combinatie van het spirituele, communicatieve en psychologische zijn van de mens. De ander ondersteunen in het vinden van zijn of haar eigen inzichten en zingeving en daarmee actief helpen om de kwaliteit van leven van de ander te verbeteren. Behalve er vanuit een spiritueeltherapeutische attitude te zijn voor anderen, geeft deze opleiding ook voor jezelf een enorme verruiming van je kijk op je leven, de maatschappij en medemens.

De ASPI organiseert ook lezingen, workshops, bij- en nascholingsmodules.

Website: ASPI Academi voor Spirituele Integratie