Letter Onze dromen verklaren


Dromen verklaren kan een hele opgaaf zijn, zo maar wat algemeens roepen over een droom is eigenlijk bij voorbaat onvolledig. Wees aandachtig en neem er de tijd voor. Een droom is een soort taal, die alleen de dromer echt begrijpt. Zorg er dus voor dat je je best doet bij de vertaling van wat er wordt verteld, je zult er veel van opsteken.:

Dromen bestaan uit symbolen en aanwijzingen in de vorm van een situaties, gesprekken, handelingen, voorwerpen, mensen, geluiden, dieren, omgevingen etc etc. Voor het leesgemak spreken we in dit stuk van droomsymbolen.
Alles in de droom kan van belang zijn. Om je door de wirwar van elementen heen te werken kun je zelf de onderstaande vragen hanteren om een droom te verklaren.

Wat is het belangrijkste in de droom?
Wat valt het meest op? Wat wil de meeste aandacht in de droom, dat hoeft niet het grootste gevaar te zijn of die bijzondere omstandigheid, in feite gaat het er om dat je kijkt naar hetgeen waar je gedachten het meest naar uitgaan. Ook al droom je over koningen, als je gedachten steeds uitgaan naar een bloemetje dat je opviel in die droom dan zul je daarmee moeten beginnen.

Wat roept het droomsymbool in je op?
De kracht van een symbool is dat ze meerdere betekenissen heeft. Dus associeer er maar onbelemmerd op los. In feite heb je het symbool zelf gemaakt, en door er over na te denken en alles te benoemen wat er dan bij je opkomt krijg je een goede indruk van wat er wordt bedoeld.

Wat zijn de kenmerken van het droomsymbool?
Door de eigenschappen of kenmerken van iets te benoemen kun je eenvoudiger de betekenis achterhalen. Wat weet je van het dier of voorwerp? Wat doet het of kan het in je droom? Wat is de kleur en heeft die kleur een betekenis voor jou?..

Wat vindt jij er van in je droom?
Hoe is je reactie, is er een gevoel of gedachte? De gevoelens die jij hebt zijn een heldere aanwijzing of je iets positief of negatief ervaart en je eerste gedachte kan een sterke aanwijzing zijn in welke hoek je de motivatie achter de droom moet zoeken.

Wat zijn de andere symbolen?
Kun je andere symbolen in de droom vinden en onderzoeken?

Wat is de rode draad?
Is er sprake van een verhaal? Is er sprake van een strijd? Is er sprake van een reis?
Als je weet wat de droom in grote lijnen verteld of uitbeeld kun je de stukjes samen met de symbolen in elkaar passen. Soms zul je verbaasd staan van de rijkheid van je droom als je het geheel overziet.