Letter Wat zijn runen?


Allereerst zijn runen symbolen, die zo op het eerste oog iets weg hebben van takken of  nerven in een blad. Deze symbolen worden vandaag de dag voornamelijk gebruikt voor divinatie en in enkele overtuigingen nog voor religieuze-magische rituelen.

Wij zullen ons hier echter beperken tot het beschrijven van de runen als middel om mee te divineren

Runen werden gebruikt door de Germaanse volken die leefden in Scandinavië, Noord- Europa, Groot-- Brittannië en IJsland. De runen zijn een set van symbolen die waarschijnlijk eerst voor magisch-religieuze doeleinden zijn gebruikt. Pas later hebben de runen zich ontwikkeld tot een alfabet.

Hoewel het natuurlijk speculeren blijft, is het heel goed mogelijk dat het idee om de runen als alfabet te gebruiken afgekeken is van volkeren als de Etrusken, waarmee de Germanen handel dreven.  Deze symbolen vormden dus uiteindelijk een alfabet dat als schrift  in ieder geval 2000 jaar oud is; de symbolen zelf zijn mogelijk nog ouder. Al zolang als de ze bestaan, heeft ieder symbool ook meerdere betekenissen. Pas tijdens de vroege Middeleeuwen zijn de symbolen tot letters geworden en is het een fonetisch alfabet geworden.

Het alfabet en de Germaanse religieuze overtuigingen, die in de Scandinavische landen nog lange tijd in gebruik zijn geweest, zijn in de geschiedenis door de Christelijke kerk actief bestreden. Dit had verstrekkende gevolgen voor het Germaanse erfgoed. Door dit beleid is het alfabet als zodanig niet meer in gebruik en wordt het nu over het algemeen slechts als symbolenset voor divinatie gebruikt. Ook zijn de oude religieuze overtuiging en andere culturele aspecten nagenoeg verloren gegaan.

kunstenaar

Efemeriden

Boogschutter
Zon in Boogschutter
23 graden
Vissen
Maan in Vissen
22 graden
Eerste kwartier
Eerste kwartier
7 dagen oud