Ratten

Ratten zijn symbolisch dubbele dieren, aan de ene kant symboliseren ze ziekte, diefstal of parasitair gedrag en aan de andere kant zijn het zeer ontdekkende en grensoverschrijdende verkenners. Een rat is in ieder geval snel, wendbaar, klein en prima toegerust om te sluipen en te zoeken. Wie droomt over een rat zijn kan dat negatief bekijken. Maar de positieve symboliek van de rat is dat het een bijzonder ontdekkend en nieuwsgierig dier is, dat zijn eigen weg zoekt, sociaal is voor zijn eigen soort, intelligent is en geheimen ontdekt.

Regen

Regen in dromen kan verwijzen naar het idee dat de vruchtbaarheid van een situatie in stand wordt gehouden. Maar ze kan ook het principe van negatieve ontwikkelingen vertolken. Het verstoort de gelukkige en ontspannen sfeer. Regen is uiteindelijk een vloek of een zegen in dromen en je zult uit de invloed van de regen op de situatie in de droom moeten afleiden of het een positief signaal of een negatieve gebeurtenis betreft. Het is in ieder geval een gegeven dat we niet onder controle hebben en geeft in die zin ook een zekere speling van het lot aan.

Reis

Een reis vertolkt vaak onze levensreis of huidige persoonlijke ontwikkeling. Het drukt vaak onze behoefte aan een doel of bestemming uit. Het is in die zin ook een spirituele ervaring. Het betreft dan een vraag over waar we heen gaan in dit leven. Als de levensvraag niet zo aanwezig is in de droom kan het ook wijzen op de ontwikkeling van een proces dat wijzelf of een onderwerp doormaken.

Richting

Een richting in een droom kan wijzen op de kant die we het liefste op zouden willen. Er wordt hier onderscheid gemaakt in bijvoorbeeld links (rationeel) of rechts (emotioneel) naar voren (voortgang) naar achteren (achteruitgang) en zo zijn er natuurlijk nog meer richtingen te bedenken. De sfeer van de droom en de betekenis van een richting of kant in uw leven vertellen over de symboliek. Een richting moeten gaan kan ook wijzen op het gevoel een keuze te moeten maken. Het kan ook een verwijzing zijn naar het idee dat we een doel moeten bereiken en dat we een weg te gaan hebben.

Ring

Een ring staat voor verbondenheid. Waarmee of met wie we verbonden zijn halen we uit de verdere details en sfeer van de droom. Een ring kan ook een verwijzing zijn naar een regeling of overeenkomst die wordt gesloten.

Rivier

Een rivier symboliseert het stromen van een emotie, proces of situatie en in sommige gevallen staat een stromende rivier ook voor ons leven. De rivier is in feite de manier waarop iets zich ontwikkeld. Door te kijken naar de verdere situatie kun je de betekenis achterhalen.

Ruimteschip

Ruimteschip of ufo, deze buitengewone voertuigen zijn signalen dat we in dat wat ons voortbeweegt nog onbekende motieven hebben. In feite is een ruimteschip een techniek die we niet beheersen. Als we proberen een ruimteschip te besturen geeft dat het verlangen weer om het maximale aan vermogen te vinden. Als de situatie negatief is dan refereert het wellicht aan (buitengewone) omstandigheden waarin we geen controle kunnen krijgen.


end faq