Letter Wat is het nut van spiritualiteit.Verbondenheid en evolutie
We zijn in de loop der miljoenen jaren zo ontwikkeld dat we onze omgeving kunnen bevatten als we ons daar toe zetten. Dat moet ook wel, als we in een omgeving willen overleven dan moeten we die begrijpen ;om dat te doen moeten we ermee verbonden zijn.

Dat begrip gebruiken we om een situatie hanteerbaar te maken. Onze reactie, onze houding moet gepast zijn voor de omstandigheden. Hoe gepaster de reactie, hoe groter onze overlevingskans.
Onze drang naar inzicht met behulp van de wetenschap is daarmee dan ook heel begrijpelijk. De wetenschap is immers hét middel om ons begrip van de wereld te verruimen om zo onze reactie passender te maken.

Actie en reactie
Op actie volgt reactie. Het is een eenvoudig mechanisme dat aanwezig is in vrijwel alle situaties waar we mee te maken krijgen. Het is een kwestie van invloed en eigenlijk drukt dit mechanisme verbondenheid uit. En zo zijn we weer terug bij waar we begonnen zijn in deze tekst.

Evolutie
Hoe efficiënt we reageren op een situatie wordt bepaald door ons begrip en onze mogelijkheden. En door het mechanisme dat we evolutie noemen , verkrijgen we die vermogens en inzichten. We ontwikkelen ons op een heel wetmatige manier en veranderen onder invloed van de omgeving en omstandigheden. We geven die verkregen inzichten en eigenschappen door aan onze kinderen. Zo zijn ons intellect, onze emoties en ons fysieke voorkomen een product van stimulatie en van omstandigheden.

Maar wat dan te denken van spiritualiteit? Wat is het nut van dit aspect in mensen. Wat is er nu zo gepast aan de ervaring van spiritualiteit. Wat is er nu zo gepast aan een reactie ingegeven door die spiritualiteit?

Wat doet spiritualiteit eigenlijk?
Zoals ik het zie, drukt spiritualiteit jouw persoonlijke verbondenheid met de wereld uit. Ze geeft aan hoe je op een volstrekt persoonlijke manier verbonden bent met jouw omgeving én je bestaan.

Daarmee bedoel ik het als één geheel ervaren van jouw gevoelens, gedachten en je fysieke signalen. En hoe dat je bewust maakt van de verschillende omstandigheden en het leven om je heen.
Je kunt je bestaan vanuit een heel rationele, emotionele of fysieke sfeer ervaren.
Maar met spiritualiteit beleef je het bestaan vanuit een samenhang tussen die ervaringen. Die samenhang creëert een allesomvattende, grotere en sterkere beleving van onze wereld dan de rationele, emotionele of fysieke ervaring afzonderlijk zouden kunnen. Het maakt dat je je verbonden voelt.

Spiritualiteit geeft geen verklaring,
Spiritualiteit legt niets uit over de wereld om je heen, dat is wel helaas wat veel mensen ervan verwachten of vertellen. Spiritualiteit gaat over de manier waarop jij het leven ervaart. Spiritualiteit verteld ook niet over of er leven is na de dood, of dat er iemand gelijk heeft. Spiritualiteit geeft aan hoe we onze oorspronkelijkheid kunnen herkennen in ons leven.

Spiritualiteit is geen verlengstuk of truc. In feite is spiritualiteit een manier van ervaren, van zelfbewustzijn dat in de eerste plaats toont wie je in zijn geheel bent.
Dat spiritualiteit je wellicht veel geeft, leert of helpt verklaren vertelt iets over jouw kunnen. Het geeft aan wie je bent, niets meer en niets minder.
Het helpt je zo jezelf te ontwikkelen op een manier die afgestemd is op jouw eigenheid, jouw oorspronkelijkheid

Het nut van spiritualiteit is dat het je een duidelijk gevoel geeft of een situatie en jouw manier van reageren werkelijk passend zijn voor wie jij bent.

Want hoe passender je reageert, hoe groter je kans om te overleven.

kunstenaar

Efemeriden

Boogschutter
Zon in Boogschutter
23 graden
Vissen
Maan in Vissen
22 graden
Eerste kwartier
Eerste kwartier
7 dagen oud