Oceaan - zee

Dromen over een oceaan of zee is meestal een verwijzing naar een wereld onder de oppervlakte, naar onze ( voor anderen onzichtbare) belevingswereld. Afhankelijk van de droom gaat het hier om een emotionele, geestelijke, spirituele of fysieke wereld. Speelt de droom zich af op grote diepte dan kan dat een verwijzing zijn dat de onderwerpen zich diep in ons bevinden, speelt de droom zich af aan de oppervlakte dan ervaren we de onderwerpen zoals die nu bijna in ons dagelijks leven doordringen.

Olifant

Een olifant is in ieder geval een dier met een vaak majestueuze uitstraling. Het gaat hier om een bijzondere kracht die afhankelijk het een tamme of wilde olifant betreft de bruikbaarheid van die kracht weergeeft. Door goed op de bijzonderheden van de olifant te letten kunnen we een indruk krijgen over welk vermogen, talent of kracht het hier gaat.

Ontrouw

Wanneer we in een droom ontrouw zijn aan onze eigenwaarden dan beleven we in de eerste plaats de ervaring van die ontrouw zonder dat er werkelijke consequenties aan zitten. We testen onze waarden vooral als we wakker worden. Zijn we ontstemd, opgewonden gelukkig? Als we in onze dromen ineens dingen doen die we normaliter nooit zouden doen, omdat ze onze normen en waarden schofferen, dan ervaren we onszelf vanuit een onbekende of duistere kant. Dit soort dromen kan ons helpen onze normen en waarden onder de loep te nemen en te toetsen in ons leven. Want niet wat we dromen, maar wat we van de dromen vinden bepaald de betekenis ervan.

Ontsnappen

Als we ontsnappen aan iets in een droom geeft het in ieder geval weer dat we ons bedreigd voelen. We voelen ons klemgezet of opgejaagd en een manier om daar mee om te gaan is te vluchten. Waar we aan willen ontsnappen, kunnen we achterhalen uit de sfeer en verdere bijzonderheden in de droom.

Ontvoerd

Wanneer we worden ontvoerd in een droom geeft het vaak aan dat een overweldigende factor in ons leven onze mogelijkheden en vrijheden domineert. In geval dat we zelf iemand ontvoeren geeft het de behoefte aan (totale) controle weer over iets of iemand.

Ontvoering

Dromen over ontvoering kunnen wijzen op het gebrek aan controle op een situatie in je leven. Ook kunnen deze dromen wijzen op het onvermogen om te ontsnappen aan de dominante positie van een ander of een onbewust verlangen om een ander te domineren.

Opa - oma

Wanneer we dromen over opa's of oma's dan beleven we een band met onze fysieke oorsprong. We kunnen gewezen worden op gevoelens omtrent het voortbestaan en nalatenschap in het leven. Ook is er een mogelijk thema met oorzaak en gevolg of karma. De emotionele band die we hadden of hebben met onze grootouders vraagt om aandacht, om redenen die alleen de dromer bekent zijn. In sommige dromen is er een mystiek gevoel dat een overleden opa of oma langs komt. Wat je ideeën ook zijn over leven na de dood, deze dromen hebben in ieder geval een duidelijk helend karakter en afhankelijk van je perspectief op een leven na de dood kun je het als een werkelijk bezoek ervaren.

Oudheid - oud

Dromen met als thema oudheid of oud zijn geven aan dat er behoefte is aan een relatie met het verleden of het kunnen uiten van ervaringen uit het verleden. De krachten die we vanuit onze wortels of ervaringen continue beleven vragen onze aandacht. Tijd om het veleden in het heden toe te laten.
OverledenenWanneer we dromen over overledenen beleven we de band of relatie met die persoon heel bewust. Door na te gaan hoe die relatie was is er de mogelijkheid om afscheid te nemen of het verlies te verwerken. Afhankelijk van je standpunt in deze zaken kun je ook zeggen dat je even echt contact hebt gehad met eenoverledene.

Overlijden

Overlijden en dromen dat iemand overleden is gaat over het principe van het beëindigen van een relatie. Soms ter voorbereiding op een komend sterven of beëindigen van een echte relatie. Soms is het een goede indicator om onze verhouding met de ander te beleven.

Overspel

Wanneer we in een droom ontrouw zijn aan onze eigenwaarden dan beleven we in de eerste plaats de ervaring van die ontrouw zonder dat er werkelijke consequenties aan zitten. We testen onze waarden vooral als we wakker worden. Zijn we ontstemd, opgewonden of gelukkig? Als we in onze dromen ineens dingen doen die we normaliter nooit zouden doen, omdat ze onze normen en waarden schofferen, dan ervaren we onszelf vanuit een onbekende of duistere kant. Dit soort dromen kan ons helpen onze normen en waarden onder de loep te nemen en te toetsen in ons leven. Want niet wat we dromen, maar wat we van de dromen vinden bepaald de betekenis ervan.


end faq