Letter De getallen 7, 8, 9 en 11 en 22.


Het getal 7


Het getal 7 vertolkt het principe van het zoeken naar verdieping in het leven. Het gaat hier over een filosofische of symbolische manier van kijken naar het bestaan. Door te zoeken naar de reden achter gebeurtenissen en situaties krijg je vernieuwde inzichten in jezelf en de wereld om je heen. De 7 verwijst ook naar het dilemma van overal wat in kunnen zien hoe je daardoor ook moeten leren kiezen om daadkrachtig op te kunnen treden. Het idee dat alles meerdere kanten heeft, dat alles meerdere perspectieven kan hebben is een vloek en een zegen. Door de wereld om je heen te blijven bestuderen en je wereldbeelden te blijven toetsen kun je het kaf van het koren scheiden en zo voor jou de beste keuzes maken.


Het getal 8

De acht verwijst naar het idee van de controle op onze materiële wereld. Door de greep te houden of te verkrijgen op je fysieke omstandigheden kun je rust en stabiliteit realiseren. Door een goed beleid in je persoonlijke materiële en economische omstandigheden bescherm je dus de basisvoorwaarden in je bestaan. De drang om te presteren, om te verkrijgen wat je door inzet toekomt is een natuurlijke behoefte die zijn oorsprong heeft in die drang naar veiligheid. De acht verwijst vaak ook naar de wens tot zakelijk succes en de organisatie die daarvoor nodig is. Zonder discipline en doorzettingsvermogen is het haast onmogelijk om resultaten te boeken. Zorg voor goed georganiseerde processen.


Het getal 9

De 9 staat voor het kunnen delen van je kennis en vermogens. De uiteindelijke ontwikkeling van een proces wordt alleen waardevol als we anderen er mee ondersteunen. Een mens of proces dat alleen zichzelf ondersteunt is voor een ander niet interessant en kan ook niet blijven voortbestaan. Jouw inzicht, jouw kennis en materiële waarden vormen zo een aanvulling en kunnen anderen leren hoe ze verder moeten komen. Dit getal verwijst naar de verstrekkende kracht die we worden als we bereid zijn om anderen te helpen zich te ontwikkelen. In feite geven we een deel van onze ontwikkelingen door aan anderen, en laten het zo in opnieuw opbloeien en voortleven in andere nieuwe processen en ontwikkelingen.


Het Meester getal 11

De Meester getallen vertolken de principes van vervolmaking, van de ultieme persoonlijke waarheid. Door je intuïtie en spirituele stem toe te laten in je leven kun je een baken vormen voor anderen. De boodschap die je in het leven voelt voor anderen kun je alleen dan vertolken als je ook werkelijk vanuit je eigen beleving je inzichten vertolkt. Dit is de Meesterlijke boodschap van het getal 11.


Het Meester getal 22

De Meester getallen vertolken de principes van vervulling van je diepste inzichten en waarheden. Jouw verlichte kennis is bedoeld om het leven in je en om je heen te ondersteunen en te verrijken. Door je niet terughoudend op te stellen en vanuit een natuurlijke harmonie met de wereld in contact te blijven staan kun je het leven ervaren vanuit een diepe en totale innerlijke rijkdom. Niet alleen zul je zo je eigen weg verlichten maar ook die van de mensen om je heen.

kunstenaar

Efemeriden

Boogschutter
Zon in Boogschutter
23 graden
Vissen
Maan in Vissen
22 graden
Eerste kwartier
Eerste kwartier
7 dagen oud