Meer

Een meer in een droom vertegenwoordigt een bron van gevoelens of inzichten. Een meer is ook een heel natuurlijke omgeving en zo symboliseert het vaak de innerlijke cultuur. Als we ervaren dat het onrustig is of er angstige zaken rondom het meer zijn dan kan dat een verwijzing zijn naar een situatie in ons leven die onze innerlijke cultuur, onze eigen bron van gevoelens en inzichten verstoord. Als we dromen over bijzondere wezens of vreemden in het water dan is het een verwijzing dat we nog ongekende eigenschappen van onszelf kunnen leren ontdekken. Als we dromen dat we verdrinken of iemand van de verdrinking redden dan geeft het aan dat we onszelf verliezen in een neiging of manier waarop we met een situatie omgaan.

Mieren

Wie mieren ziet in dromen kan een verwijzing ervaren naar ofwel een gevoel van een overdaad aan gemier of pietluttigheden in het leven, of een gevoel dat er ongewenste details zijn die ons leven bemoeilijken.

Modder

Als we dromen over modder op onze weg waar we last van hebben dan staat modder voor een hindernis, een obstakel dat op een natuurlijke manier is ontstaan. Er is dan geen sprake van schuld. Als we dromen over modder in de natuur waar we geen last van hebben dan spreken we over een vruchtbare situatie, ook al is ze voor ons misschien lastig. Als we overal modder vinden in bijvoorbeeld ons huis dan verbeeld het een gevoel dat we besmet worden door een drift, drang of andere natuurlijke neiging die we als ongepast beschouwen.

Monster

Een gedrocht of monster is in feite een angst met een specifieke vorm. Ze toont ons wat onze angst precies is. Door te kijken naar de vorm of de periode waar een monster bij hoort (is het futuristisch, prehistorisch, non-realitisch etc.) kunnen we het belang verklaren. Als we dromen over dat we bejaagd worden door een monster dan is de angst waar we over dromen heel erg aanwezig. Als we dromen over iets dat op de loer ligt dan hebben we waarschijnlijk het idee dat een voor ons angstige situatie op ons wacht in de realiteit, dromen we over de strijd aangaan met een monster dan zijn we klaar om de angst onder ogen te zien. Dromen over opgegeten/gedood te worden door een monster gaan in feite over het verliezen van onszelf aan onze angsten. Onze angsten nemen het over in de droom.

Moord

Als we iets doden of vermoorden in een droom is de emotie bij die ervaring een hele belangrijke factor. Of we gewelddadig zijn, of slechts uit noodweer handelen is voor de interpretatie erg belangrijk. Bij agressie geeft het een woest verlangen naar absolute controle weer. Als we iets doden uit mededogen geeft het de behoefte aan een einde aan een situatie of relatie weer. Als we uit noodweer handelen in de droom geeft het weer dat we bereid zijn om tot het uiterste te gaan om een situatie op te lossen. Hoe bedreigender een situatie is, des te groter is het thema van onveiligheid en kwetsbaarheid.

Mummie

Een mummie is een verbeelding van een oude last of knagend geweten als het een bewegende en dreigende dode voorstelt. Dromen we echter van een serene mummie, een verzorgde rustplaats, dan stelt het een bewust afscheid voor. Ook kan het een behoefte aan het bewust en verzorgt achterlaten van een relatie of situatie uit ons verleden voorstellen. Beleven we de droom als een spirituele ervaring dan is het belangrijk om eens naar de cultuur te kijken waar deze mummie uit voortkomt, zoals bijvoorbeeld Egypte, en te kijken wat deze ons nog kan leren.


end faq