Kado

Een geschenk vertelt je iets over je verlangens of behoeften. Als we dromen over het ontvangen van een geschenk dan verwijst het naar wat we werkelijk willen. Als we dromen over het geven van een cadeau dan impliceert het een behoefte aan vriendschap of de bevestiging van een relatie.Ook kan het een aankondiging zijn van een (onverwacht) voordeel dat je zult toekomen.

Kast

Wanneer we dromen van kasten dromen we eigenlijk van een bergplaats voor praktische alledaagse dingen. In die zin zou het kunnen wijzen op de behoefte om ons dagelijks leven te ordenen. Als er in de droom sprake is van een vorm van opsluiting dan zou dat kunnen wijzen op het gevoel dat we in het dagelijks leven vastzitten in een keurslijf en dat we niet onszelf kunnen zijn.

Kasteel

Een kasteel kan in een droom een koninklijk gevoel uitdrukken van het zelf uidrukken. Of het kan het gevoel voor een levens opdracht, een ware taak vertolken. Ook kan het wijzen op wensen naar voor rijkdom of romantiek e.d. Wanneer het een dreigende indruk op ons maakt kan het gaan over een schijnbaar onhaalbare taak of onbereikbare verlangens.

Katten

Een kat verwijst naar een mannelijke eigenschap een poes naar een vrouwelijke. Het verwijst naar de dierlijke natuur in ons die zich soms nog wild vertoont. Of dit positief of negatief is hangt uiteraard af van de setting waarin de droom zich afspeelt.

Kelder

Eigen kelders signaleren onderwerpen die we zelf verborgen hebben. Als het om een kelder met een nare sfeer gaat kunnen dat onderwerpen zijn die we als bedreigend ervaren. Als de kelder van een ander is kan het wijzen op (niet erkende) gevoelens van wantrouwen naar iemand in onze omgeving.

Kikker

Kikkers zijn amfibieën en kunnen zowel op het land als in het water leven. Het zijn in dromen boodschappers tussen het tastbare en het onbewuste en afhankelijk van je zienswijze ook van de geestenwereld of het hiernamaals. Dat kan een boodschap zijn over alle fronten van je belevingswereld dus spiritueel, geestelijk, emotioneel, of fysiek. Afhankelijk van waar de kikker is of wat de kikker doet of juist niet doet kun je de boodschap of relatie ontleden.

Klein

Extreem grote of kleine afmetingen kunnen verwijzen naar ontwikkelingen die uit verhouding dreigen te raken. In de perioden waarin ons lichaam veranderd (zoals de puberteit of de overgang) kan het een verwijzing zijn naar de veranderende functies en de tijdelijke onbalans tussen ons lichaam en onze geest.

Klif

Dromen over het uitkijken over een rotswand of klif kunnen heel vredig en verruimend aanvoelen. Ze geven dan het gevoel van ruimte en grootsheid en wijzen op de onmetelijkheid en onsterfelijkheid van deze wereld. Als we dromen over dergelijke omgevingen maar dan in een angstige of bedreigende sfeer gaan ze juist over de angst om te sterven of over het in duigen vallen van de plannen die belangrijk zijn in ons leven. 

Kooi

Een kooi is in feite een gevangenis, en afhankelijk van wat er gevangen wordt gehouden gaat het hier om een gevangenschap ten behoeve van vermaak of veiligheid.

Krokodillen

Afhankelijk van je ervaringen in de droom kan het gaan over thema's van bedreiging of kracht. Ook gaat het over het kunnen leven op twee terreinen Zowel onder water (onbewust) en op het land (bewust) is dit een verwijzing naar het vermogen om voor zichzelf te kunnen zorgen. Dreigingen van jezelf of van anderen kunnen ten grondslag liggen aan roofdieren in je dromen.

Kus

Een kus is een heel intieme daad. Het toont een verlangen of verbondenheid met iemand. Als we in de droom zoenen op een wijze die erotiek uit drukt geeft het een letterlijk verlangen naar iemand weer. Als het een begroeting is geeft het de formaliteit of verbondenheid weer, afhankelijk van de gevoelens bij de kus. De intentie en de indringendheid van de ervaring geven duidelijke signalen over de boodschap in de kus.


end faq