Letter De onstoffelijke mens.

Kort vooraf
Ondanks het beknopte overzicht van deze tekst wil ik geenszins de indruk wekken dat het eenvoudige materie is. Of dat hier alle visies in zijn verwerkt. Dat is natuurlijk niet zo.
Er is, als je er de tijd voor neemt, ongelooflijk veel hierover te vinden.
De meeste visies op deze materie zijn in de loop der duizenden jaren tot stand gekomen vanuit sterk uiteenlopende ideologieën, ervaringen en wereldbeelden.

Om je een klein beetje op weg te helpen heb ik heel kort wat geschreven over de de meest genoemde onstoffelijke lichamen.

***

Onstoffelijk
In veel van de culturen die onze wereld rijk is, wordt er gesproken over iets van ons dat onstoffelijk is. Dat niet gewoon waarneembaar is, en dat overleeft als ons fysieke lichaam sterft.
We hebben het hier niet alleen over een ziel, maar ook over andere mystieke lichamen.

De mens is volgens deze inzichten opgebouwd uit verschillende krachten of energieën, deze worden ook wel lichamen genoemd.

Deze lichamen corresponderen volgens sommige culturen of filosofieën met zogenaamde ‘velden’. Dit zijn de energieke sferen waartoe een lichaam behoort, in ons modernere wereldbeeld zou je ze dimensies kunnen noemen. Het zouden uitdrukkingen van het universum zijn, of als je wilt, velden zouden ook de verschillende lichamen van het universum kunnen zijn.

De Lichamen van de mens
Zoals licht bestaat uit een spectrum van kleuren, zo is ook de mens opgebouwd uit verschillende ‘lichamen’.

Ik wil vier van deze lichamen kort bespreken:

Het onderwerp ziel zal ik in een ander hoofdstuk verder omschrijven en komt hier nu verder niet aan bod.

  1. het fysieke lichaam
  2. het etherische lichaam
  3. het astrale lichaam
  4. het geestelijke lichaam
***

Het fysieke lichaam, 
Het is ons tastbare lijf, de stoffelijke uitdrukking van onze menselijkheid. In ons fysieke lichaam komen de andere onstoffelijke vormen ook tot uitdrukking, net zoals ons fysieke en dagelijkse bestaan ook tot uitdrukking komt in de andere lichamen. In die zin is ziekte niet alleen een fysieke aangelegenheid, maar is ook altijd een invloed van én op de andere lichamen.

***

Het etherische lichaam
Het etherische lichaam wordt ook wel het dubbel genoemd, omdat het in zijn uiterlijk sterk lijkt op onszelf. Het dubbel is soms ook een van de benamingen die voor de ziel wordt gebruikt, we hebben het hier echter niet over hetzelfde.
Het etherische lichaam zou iets groter zijn dan ons eigen lichaam en heeft als kenmerk dat het ons fysieke lichaam van een bewuste levenskracht voorziet. In die zin geeft het ons ‘leven’.
Ons etherische lichaam zou als doel hebben om de levens energie, die aanzet tot ontwikkeling en vorming van leven en bewustzijn, tot uitdrukking te brengen in ons fysieke lichaam. In die zin is het een transformator en de ultieme schakel tussen leven en levenloosheid. In het etherisch lichaam zouden ook de chacra’s zich bevinden.

***

Het astrale lichaam
Het astrale lichaam bevat ons (woordloze) begrip, ons diepere denken, onze instinctieve en gevoelsmatige beleving en uitdrukkingsvermogen. In die zin is het een bewust lichaam of bewust deel van ons. Het is in staat (emotioneel) te begrijpen en zich te ontwikkelen. De ontwikkeling van ons astrale lichaam staat niet los van de ontwikkeling van de mens in het algemeen.
Het zou een lichaam zijn waarmee sommigen uit het lichaam kunnen treden en in onstoffelijke vorm reizen maken. In sommige overtuigingen is het astrale lichaam gelijk aan de ziel.

***

Het geestlijke lichaam
Het Geestelijke lichaam is de uitdrukking van al onze mentale processen.
Het zou waarneembaar zijn als een soort krachtveld, dat als een grote eivormige energie rondom ons mensen zit . Het is geen zelfstandige kracht en bezit geen wil als zodanig. De helderheid, de mentale kracht of het gebrek hieraan zouden zijn af te lezen aan deze uitstraling.
Omdat de mens volgens sommige culturen in staat is tot een subliem hoger ‘spiritueel’ denken, wordt er ook wel gesteld dat een staat van verlichting het geestelijk lichaam tot een ander, hoger Geestelijk lichaam kan transformeren.

Letter inspiratie?
Ik ervaar dergelijke ideeën, van het bestaan uit meerdere energiën of lichamen, van verbondenheid met een goddelijke levenskracht en onsterfelijkheid op zijn minst als bijzonder inspirerend in mijn leven.

Of je wel of niet gelooft in deze lichamen is natuurlijk helemaal aan jou.

Wil je in de wetenschappelijke bladen bewijzen vinden voor deze materie dan kom je slechts een enkele verwijzing tegen. En de resultaten van deze onderzoeken worden niet of nauwelijks door de (algemene) wetenschap erkend.

Een voorbeeld hiervan is een onderzoek van de arts Duncan MacDougall in 1907 die bij het overlijden van enkele patiënten een vermindering van enkele grammen van het gewicht waarnam. Echter het is niet gelukt om het onderzoek te herhalen met eenzelfde resultaat.

Voor een wat meer recente wetenschappelijke indruk van dit soort onderwerpen dan verwijs ik je naar de website van Parapsychologie in Nederland.

kunstenaar

Efemeriden

Steenbok
Zon in Steenbok
24 graden
Stier
Maan in Stier
22 graden
Wassende maan (Gibbous)
Wassende maan (Gibbous)
10 dagen oud